Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van Team WBM (www.teamwbm.nl) en de producten en diensten die via deze website beschikbaar zijn, worden beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement. Alle gegevens die u verstrekt aan Team WBM dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Het is niet toegestaan om deze website op een manier te gebruiken die het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of de aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Team WBM ter beschikking stelt, geldt dat Team WBM handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Team WBM naar haar privacyverklaring, die op deze site is geplaatst.

Aansprakelijkheid

Team WBM streeft naar juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar geeft hierover geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Team WBM kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Team WBM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade voortvloeiend uit uw toegang tot de website (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website).

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Team WBM hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Team WBM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Team WBM worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Team WBM.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team WBM is het niet toegestaan links naar de website van Team WBM weer te geven.

Team WBM, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Team WBM.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Team WBM stuurt, kunnen onveilig zijn. Team WBM raadt derhalve af om vertrouwelijke informatie per e-mail aan Team WBM te zenden.

Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Team WBM te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Disclaimer voor informatief gebruik

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als professioneel advies of enige vorm van garantie of aanbeveling. Team WBM is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die erop wordt verstrekt.

Door deze website te bezoeken en/of de hierop aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en de privacyverklaring van Team WBM. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Team WBM behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen en adviseert u daarom deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen met Team WBM via info@teamwbm.nl.